Park i Kilen 11 juni 2022

Inför en stor publik uppblandad med ett flertal SPF-are invigde Roger Fredriksson den nya parken som sammanbinder staden med Brunnsparken.