Seniorer ser över

Årsunderhåll av Rosa Husets trädgård.