Repris Besök på Kyrkömosse Bilskrot

Vad gör man dessa regniga gråtråkiga dagar? Jo man kan gå på kyrkogården fast ingen kyrkogård som helst utan Kyrkomosse bilskrot i Ryd! Här följer en repris av mitt besök där för ett år sedan.