Månadsmöte 220421

Vi träffades i Bergslagskrogen vid golfbanan Ronneby.
Som underhållare var Nils Poppes hustru Gunilla och deras son Thomas engagerade.

Observera att texten i referatets sista sida angående 5 maj har ändrats och är nu rättvisande. Redaktörens fingrar är då och då flinkare än intellektet.