Stickcafé

Webbredaktören gör åter ett besök i Rosa Huset. Som synes full aktivitet även idag.