Första caféträffen 210916

Inte sedan mars 2020 har vi haft någon samling av medlemmar. Antalet platser reducerat för ökad säkerhet.