Fotocirkeln 2021

Fotocirkeln närmar sig slutet. Vi har lärt oss mycket om mobilkamerans förtjänster och begränsningar och av varandra. Träffarna har varit fulla av livliga diskussioner och som alla förstår kunde Leif fotografera redan tidigare. Vi kommer att publicera några fler alster från cirkeln på hemsidan senare. Andra fotografer i föreningen är naturligtvis också välkomna.