Rullstolarna svärmar

SPF-are hjälper till med rullstolar på Vidablick.