Lars-Erik Lövs film

Lars-Erik Lövs film "En film om Silverforsen och lite Ronnebyhistoria" visades vid vår caféträff idag 14 okt 2021 för andra gången, eftersom vi fortfarande känner att vi inte kan fylla lokalen till max ännu.