Ge oss förslag!

Programbladet för vårterminen 2022 ska fyllas.

Arbetet med programmet har börjat. Har du något förslag till aktivitet?

Meddela ordförande  Laila 0733-854542 eller spf.ronneby@gmail.com

Helst före 21 november 2021