Ovanlig årsmötesform

Rosa Huset öppet idag för att årsmötes-handlingar ska kunna hämtas