SPF Ronneby Årsmöteshandlingar

SPF seniorerna Ronneby Årsmöte ”per capsulam” den 27 maj kl 10.00. P.g.a. risk för smittspridning kommer styrelsen att hålla årsmötet per capsulam. Handlingar finner du nedan i länkarna. Handlingar kan hämtas i lokalen tisdag den 11/5 och den 18/5 kl 10.00-15.00. I handlingarna finns ett preliminärt protokoll med valberedningens förslag. Meddela dina synpunkter på spf.ronneby@gmail.com eller per telefon till Yvonne Andersson, 073 3313042 senast den 25/5