Promenader väcker minnen

Vila benen på en bänk i snöfallet och plötsligt kan Kjell Hobjer tränga sig på.

  • På väg mot okänt mål. Kjell Hobjer 2008