Rättelse studiecirklar

Datum för kursstart Skönlitteratur. Fortsättning  och cirkeln Skönlitteratur har blivit fel i programbladet. Skall vara 15.e resp 14.e september.