Wife on Board

Birgitta minns strapatserna under några juniveckor 1996, när hon och Tommy seglade från Blekinge till Ven i Öresund med nya segelbåten Nuphar.

  • Ibland är det storm, ibland är det lagom.