Ordförandens septemberbrev

Hej alla! Här är ordförandens brev i september. Läs nyttig information i hennes brev. Det är viktigt att vi alla håller kontakt på olika sätt och hjälper varandra! Håll ut och avstånd samt tvätta armbågarna så blir det bra!

  • Laila vår enastående ordförande!