IT-Hjälp för seniorer!

BEHöVER DU HJÄLP MED IT?
och är över 65 år?

Vi är 19 elever från årskurs 2 och 3
på vård-och omsorgsprogrammet
Vägga gymnasieskola som har
startat ett projekt inom lT.
Vi erbjuder gratis hjälp!Med vänliga hälsningar

Mohmad Kamal Alaasad med klasskamrater Vägg gymnasieskola