IT-Hjälp för seniorer!

BEHöVER DU HJÄLP MED IT? och är över 65 år? Vi är 19 elever från årskurs 2 och 3 på vård-och omsorgsprogrammet Vägga gymnasieskola som har startat ett projekt inom lT. Vi erbjuder gratis hjälp! Med vänliga hälsningar Mohmad Kamal Alaasad med klasskamrater Vägg gymnasieskola