Att gömma brännvin 200529

Jag hör sorlet, skratten och känner glädjen. Sommaren klarar vi väl av och sedan …..
är det inte nödvändigt längre att lära av rubr.

  • Rosa huset väntar