Silverforsen puff

Lars Erik Löv visar sin film Silverforsen i Rosa Huset torsdag 13 feb kl 1400.
Bilden visar en av broarna som idag förbinder Lycksalighetens ö med fasta landet.

  • Bro vid Silverforsen