Hårda tag i Norrland

Författaren och hans bil, med kronskidorna på taket, fotograferad av hustrun på isvägen ut i Lule skärgård en härlig aprildag efter den värsta vintern. Han är 23 år, nygift och redan lycklig.

  • Den vackra ljusblå Volkvagnsbubblan, sommardäck och kronskidor.gnsbubblan