Rosa Gosa Huset

Besökte Rosa Huset idag. blåsigt och kallt ute men varmt och skönt inne i vår kära lokal! Det är stor saknad man känner nu när alla sammankomster är nerlagda, inga träffar, inget småprat, inget av någonting: underhållning, gott kaffe, information mm.
Gå gärna förbi och se hur fint det är i trädgård och parkering. Allorstädes Gunnar och Torsten har vårat i trädgård, klippt gräs, plockat sönderblåsta grenar, sopat parkering mm! Det är så fint att kungen och drottningen kunde komma men de är ju i riskzonen de också! Tack Gunnar och Torsten! Nu gäller det att hålla kontakt med varandra genom att ringa, messa allt enligt rekommendationer man hör och läser om! /PA