Fake News

Hej Alla! I Blt den 23 april har under Dagens Ris felaktigt publicerats en riskvast till SPF Ronneby. Vi hoppas att det hela rör sig om ett missförstånd. Insändaren får väldigt gärna kontakta någon i styrelsen så vi kan reda ut det hela. Se ordförandens dementi som även kommer i tryck i Blekinge läns Tidning.