Styrelsen information Rosa Huset 12 sept 2019

Information i Rosa huset den 12 sept 2019 angående folkhälsa, ofrivillig ensamhet, allmänt om SPF Ronnebys aktiviteter samt genomgång av appen SPF Ronneby.