Info syn hörsel, banksäkerhet

Petra Melén informerade om syn och hörsel, Gabriella Nilsson från Swedbank informerade om banksäkerhet. Mycket nyttigheter ventilerades för intresserade medlemmar. I stort sett fullsatt i Rosa Huset så som det ska vara!

  • Så här trevligt är det på våra möten! Ett leende är sol för våra sinnen!