Hyttsill 5 sept bilaga

Textbilaga till reportaget om vår fina resa till Glasbruket Pukeberg.