Månadsmöte 21 Nov 2019

Månadsmötet skulle enligt programmet vara med Bebben & Co. Bebben anmälde sig opasslig så Kristin Eriksson fick med kort varsel rycka in! Strongt gjort Kristin och väldigt bra!

  • Gunnar och Kristin