21 mars. Månadsmöte på Ronneby Brunn

Landshövding Sten Nordin informerar om läget i Blekinge. Anmälan senast 18 mars.