Extra dag i Balders Hage

På grund av stort intresse så har programkommitten beslutat att köra samma program även den 15 Augusti! Deltagare får dock ta sig fram för egen maskin och kostnad. Läs länken nedan för information och hur man anmäler.

Fest i Balders hage! Läs Här!