Höstprogram 2021

Nu är programmet klart. Det kommer fyllas på med aktiviteter på bl.a caféträffarna i Rosa Huset. Så håll koll på hemsida och app. Kan bli även meddelande i mobiltelefonen!

Uppskjuten studiecirkel

Körsång. Vi sjunger med glädje.

Eftersom sång sprider smitta mera än de flesta andra aktiviteter, har efter samråd med Region Blekinge, beslutats att skjuta upp starten av körsången till början av november.

 

Rättelse i programmets cirkel

"Intro till operans värld".

Startar onsdag 15 september 2021 09.30-12.00

Anmälan till Nils Ingmar Thorell 0708-276866

 

Rättelse i programmets cirklar i skönlitteratur.

Skönlitteratur. Fortsättning.

Skall stå: "Onsdag kl 13.00 - 1500 u.v. Anmälan till Ulla Ignell, tel 0766 281347. Start 15 september."

Skönlitteratur.

Skall stå:"Tisdag kl 13.00 - 1500 u.v. Anmälan till Monica Lorentzon, tel 0709 957596. Start 14 september."

Här är Höstens Program!