SPF Folkhälsoveckan 17 - 21 maj 2022

Hej, SPF är aktiva och jobbar för sina medlemmars och alla seniorers bästa. Nu startar snart SPFs folkhälsovecka. Under denna vecka vill SPF inspirera till aktivitet och rörelse och öka kunskapen om vägen till ett hälsosamt liv och åldrande. Läs mera i länken nedan.