Verksamhetsplan

Blekingedistriktets verksamhetsplan för 2023 fastställs vid distriktets årsstämma i april.