Årsmötet 2021 hölls den 8 september församlingshemmets lokal.

Årsmöte 2021 hölls i församlingshemmets lokal den 8 september. Ordförande Ove Jönsson kunde inte deltaga p.g.a läkarbesök så därför öppnade Eva Lindberg mötet och hälsade välkommen samt tog de första punkterna på dagordningen. Därefter tog Johnny Johansson över ordförandeklubban med sedvanlig bravur och ackuratess.