Bilder och referat från Harmonikörens framträdande

Den 21 sep sjöng Harmonikören på Hembygdsföreningens skördefest

                                                                    Foto:Ann Brodén

Den 16 okt sjöng Harmonikören på Månadsmötet i Kristianopels Bygdegård

                                                          Foto: Nils-Erik Persson

Harmonikören 2018-11-03

SPF Seniorerna Östra Blekinges sångkör Harmoni har i samarbete med S/V sjungit in julen på två äldreboenden. Denna väldigt gråa och trista decembermåndag började vi på Hammarby- gården i Jämjö. Det var ett 40-tal boende som hade samlats i matsalen för att lyssna på våra julsånger. När vi var klara åt vi en gemensam lunch på Hammarbygårdens restaurang. På eftermiddagen fortsatte vi till äldreboendet Mölleberg i Ramdala. Där var det ett 15-tal boende som fick lyssna till vårt julprogram. På båda ställena kunde vi märka en mycket stor uppskattning hos de som lyssnade och att många nynnade med i de kända julsångerna. Det är väldigt roligt att kunna hjälpa till att göra den grå vardagen lite ljusare för de som bor på äldreboendena.

Med pennan och  foto. KEA

......................................................................................................................................

Månd 11 dec 2017 var det årets sista körövning som inleddes med glögg och pepparkakor. Vi tackade vår körledare Bo Zetterkvist för detta året med en julgrupp.

 

Onsd 13 dec 2017 sjöng vi i Ramdala Kyrka och Församlingshem.

 

Månd 27 nov 2017 sjöng vi på Hammarbygården Jämjö

SPF Seniorerna Östra Blekinges egen kör Harmoni har i samarbete med S/V sjungit julsånger på två äldreboenden. Vi började på Hammarbygården på förmiddagen. Efter att körmedlemmarna ätit en gemensam lunch på samma ställe fortsatte vi sedan till Möllebergs äldreboende i Ramdala. På båda ställena kände vi en stor uppskattning från de som lyssnade och applåderna vi fick värmde verkligen.

KEA

Lörd 27 maj sjöng vi på Jämjö marknad

Ons 19 april sjöng kören månadsmötet Kustgården Senoren

Den 10 april sjöng Harmonikören vårens sånger på Hammarbygården i Jömjö. Vi blev bjudna på fika och nybakade kakor av MariaJonsson i "Träffpunkten"

                                              Foto. Maria Jonsson

 

Kören sjunger på årsmötet 22-02-2017

                                                            foto. Laila Jemjeby