Bengts sammanfattning över septembermötet KPR AU 2022-09-15

Detta är vårt första möte sedan juni och efter valet den 11 september.