Hälsoveckan i Tvisten 16 maj

Vår Folkhälsogrupp hade planerat ett program för eftermiddagarna i SPF:s stora riksomfattande Folkhälsovecka den 16-20 maj 2022. Det fanns möjligheter till aktiviteter på fem olika platser i vårt upptagningsområde. Här i Tvisten 16 maj

  • fika på altanen