Avslutning studiecirkel Textila tekniker – Återbruk.

SPF Östra Blekinge har i samarbete med S/V i vinter haft en studiecirkel med ämnet ”Textila tekniker – Återbruk.
Vi är 10 damer som har träffats varannan vecka i SPF-lokalen