Sillamiddan 2022-06-15

SPF Östra Blekinge har i samarbete med S/V haft månadsmöte i Jämjö Folkets Hus med ett 80-tal medlemmar närvarande. Ordf. KEA hälsade alla välkomna, speciellt Kerstin la Fleur Jeppsson från Distriktsstyrelsen