Månadsmöte på Senoren

M Å N A D S M Ö T E
SPF Östra Blekinge har månadsmöte i Kustgården på Senoren onsdag den 27/4 kl.14.
Vi sjunger in våren med vår kör HARMONI. Lätt måltid, kaffe och kaka!!
ANMÄLAN till KEA 0708-418490, keasaby@gmail.com senast 24/4. VÄLKOMNA!!

  • Harmonikören