Ordförandens Påskbrev

Hej medlemmar i SPF seniorerna Östra Blekinge!
Nu har vi levt ett drygt år med Coronapandemin. Det har varit ett jobbigt år, framför allt för att vi inte har kunnat träffas på våra möten och aktiviteter.

  • bild från Pixabay