ZOOM Utbildning för alla medlemmar!

Tisdagen 20 april, torsdagen 22 april och tisdagen 25 maj.

Förbundet bjuder in medlemmar till en baskurs för att gå igenom den digitala plattformen Zoom.

Tisdagen 20 april, torsdagen 22 april och tisdagen 25 maj.

Förbundet bjuder in medlemmar till en baskurs för att gå igenom den digitala plattformen Zoom.

Kursen vänder sig till dig som behöver baskunskaper för att kunna delta i ett Zoom-möte samt starta upp ett eget Zoom-möte.

Tid
Samma tider alla dagar.
Kl 10 -12 för de som enbart vill lära sig mer om att vara mötesdeltagare, och kl 14-16 för de som vill bygga på kunskaperna med att vara mötesledare. Du kan logga in från kl 09.30.

Digital kurs
Kursen genomförs på Zoom, som ett webbinarium. För det krävs antingen en dator, en surfplatta eller en smart telefon med internetuppkoppling.
Kursinnehåll
- Hur man skapar ett Zoom-konto
- Hur man ansluter till ett möte
- Hur ett väntrum fungerar
- Inställning av videokamera och ljud
- Vad betyder de olika ikonerna?
- Hur man använder chatten
- Hur det fungerar på dator, surfplatta respektive mobil
- Hur man själv startar upp ett eget Zoom-möte

Kursen kan upplevas som att den genomförs i ett raskt tempo men syftet är att visa på de olika funktionerna för att deltagarna sedan med hjälp av manualer och filmer ska kunna repetera i lugn och ro.

Klicka på länken nedan för att registrera dig:
Samma länk till både förmiddag och eftermiddag

Tisdagen den 20 april 10-12 och 14-16
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-hHMT3vvTwKpXizRNS8SgA

Torsdagen den 22 april 10-12 och 14-16
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__WI9ZKrHQe6hxHjU01TRjw

Tisdagen den 25 maj 10-12 och 14-16
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DZ9qYvRITgOdrBBvANr8Bg

Efter registrering får du ett personligt bekräftelsemejl med länk till mötet. Använd den länken då du går in i mötet.

Publicerades: 22 mars 2021 Uppdaterades: 23 mars 2021