Direktsänd slutkonferens 3 december kl. 10-12

Välkomna till årets sista livesändning från projektet Inte ensam den 3 december! Projektet är ett samarbete mellan PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. Gemensamt arbetar vi för att minska ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre personer.