Utomhusträff med SPF-Östra Blekinge 2020-08-21

Ett 40-tal medlemmar samlades i Skjutstationens trädgård. Efter välkomstord av ordf. i ÖBH Arne Strandh och ordf. i SPF höll KEA ett föredrag om Skjutsväsendet i Sverige och Jämjö Skjutsstation