Höstens cirklar 2021

Vill du vara med i någon cirkel ring studieansvarig Nils-Erik Persson tel.0705-954385 Avgift 50 kr per termin för de flesta cirklar