Friskvård-Sport och resultat

Grundläggande för hälsa och livskvalitet är att fortsätta att vara fysiskt, mentalt och socialt aktiv. En bra rörlighet ökar möjligheterna att under en längre tid leva det liv du vill. Det har visat sig att hälsovinsterna av fysisk aktivitet är i stort sett desamma i alla åldersgrupper. Regelbunden fysisk aktivitet och balansträning förebygger dessutom skador och olycksfall

Det goda åldrandet!

Vi blir alla allt äldre. Men för ett friskt åldrande är det angeläget att vara fysiskt och socialt aktiv. Vår livsstil spelar en viktig roll. Genom träning och fysiska aktiviteter kan man se till att behålla eller öka sin fysiska kapacitet och hälsa

Personer som startar med regelbunden fysisk aktivitet tidigt i livet och fortsätter under årens lopp har chans att behålla en god funktion under hela livet, trots att en viss nedgång är oundviklig.

OBS! Det är heller aldrig för sent att börja träna, och personer som kommer igång med fysisk aktivitet sent i livet återgår till en normalkurva vad gäller funktionsnedsättning.