Folkhälsa

Kommunala Pensionsrådet (KPR) KPR, som bl.a. bevakar att våra rättigheter och förmåner i kommunen tas tillvara.

Landstingets Pensionsråd (RPR) SPF-distriktet har representanter i RPR. Kontakta styrelsen om du har frågor som bör aktualiseras i RPR

Hej!

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor. Uppdraget består av två deluppdrag varav den ena är en informationsinsats riktad till äldre om hur man själv kan förebygga fallolyckor, för att på sikt minska antalet drabbade.

Här kommer att finnas tips och råd som du bör veta

 Fallolyckor förebygg

Fallolyckor