Månadsmöte 18-09-20

SPF Olofströmsbygden tillsammans med SV avhöll medlemsmöte i hembygdsgården Jämshög 20 Sept.
Ordf. Ingvar hälsade ett stort antal medlemmar samt dagens föreläsare landshövding Stefan Nordin välkomna.
E.m överraskning var att föreningens nystartade sångkör gjorde sitt första publika framträdande.Av applåderna att dömma har samträningen gått bra.
Vad gör en landshövding var temat , för Nordins föreläsning .Han presenterade sitt uppdrag på ett enkelt och omsorgssfullt sätt.Som bakgrund visades ett bildspel med fina bilder från länets kommuner som gjorde att föredragningen blev extra intressant.Publiken fick också tillfälle till en liten frågestund.
Efter kaffe med dopp informerade Ann-Marie om att hon snart presenterar en ny teaterresa.
Ingvar vill ha mer förslag på nya aktiviteter och ideer till programpunkter.
En mycket trevlig och intressant e.m. avslutades med sedvanligt lotteri.