Diskussionsforum

En av våra medlemmar, Eric Tenland, kommer ytterligare en gång att leda diskussionsforum.  Här kan alla möjliga frågeställningar dryftas från alla tänkbara infallsvinklar! Det kan röra sig om frågor på mikronivå som hur man får sina trädgårdsväxter att frodas till frågor på makronivå som hur man får världsekonomin att ha en konstant uppgång. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad som kan behandlas!

Tycker du att ett diskussionsforum skulle kunna vara intressant, så anmäl dig till Eric på adressen eric@tenland.se. Aktiviteten startar med två föreställningar före valet – onsdagen den 7 sep och fredagen den 9 sep. Här kanske egen argumentation kan prövas mot politikernas förmodade ”tjäbbel” och personliga påhopp på andra debattdeltagare. Vi håller till i SPF-lokalen och använder tiden kl. 9.00-11.30. Efter denna introduktion slutför ni era diskussioner vid ytterligare några tillfällen. Ni kommer då själva överens om lämplig veckodag samt om frekvensen – skall det vara ett antal veckor i följd eller var annan vecka eller någon annan rytm.

Det här är en påminnelse ifall du tidigare glömt att anmäla dig. Du kan därför komma direkt till lokalen och anmäla dig där. Gör slag i saken och öva dina talanger som debattör!