Schack

Schack är ett bräd- och strategispel för två deltagare. Lånordet "schack" härstammar från det persiska ordet shah, som betyder "kung". Spelet anses ofta, tillsammans med bridge, vara "kungen av strategispel".

Schack är ett spel med fullständig information. Detta innebär att allt som händer på spelplanen är synligt för båda spelarna. Det är ett rent skicklighetsspel utan inslag av tur och det finns teoretiskt en optimal strategi som ännu är okänd.

SPF-föreningen har inte för avsikt att starta en nybörjarkurs i schack, däremot ge möjlighet för de som så önskar att använda vår lokal på Bredgatan för schackspel.

Vi avser inte införskaffa några schack utan utgår från att intresserade tar med sig sina egna. Blir man några stycken kan man ju alltid i kamratlig form starta en ”turnering” - kanske ibland avbruten av en kopp kaffe i vår kaffekokare.

Finns intresse för schackspel så ge detta tillkänna före 10 mars genom att skicka ett mail under adress iwramsmyr@gmail.com. Jag kommer självfallet att hålla de  intresserade underrättade om hur förslaget utvecklas.

 

Hälsningar

Ingvar