Ändring i årsprogram

Vårresan den 19 maj är inställd p.g.a. lågt antal anmälda. Istället blir det ett medlemsmöte i medborgarhuset kl 14.00 med  Giselssons program om Evert Taube i Argentina. Anmälan som vanligt till Bertil.