Studiebesök på Tockarps EKO-gård 7 oktober

Vi startar med lunch på Best Western, sen fortsätter vi till Tockarps EKO-gård

Fredagen den 7 oktober gör vi studiebesök. Vi börjar med lunch på Best Western i Karlshamn klockan 12.00 - glöm inte ta med ditt SPF medlemskort som ger 20% på lunchen. Mätta och belåtna fortsätter vi till Tockarps EKO-gård för att 13.30 få veta mer om hur det är att driva ett KRAV-jordbruk med djurbesättning, se Facebook  

Anmälan senast 2022-10-05 klockan 12.00 för att vi ska få ihop samåkning. (Du ska ange om du åker själv eller kan ta med dig SPF-medlem(ar). Samling vid Ådalskyrkan i Mörrum klockan 11.30 för samåkning om inget annat är överenskommet.

Lunchen betalar var och en själv, bensinkostnaden delas mellan de som åker i varje bil. Som förare, glöm ej sätta milräknaren på 0 när du startar.

Var och en, ta kläder och skor som passar på ett jordbruk!

VÄLKOMMEN!